Великий Герб Львівського району Львівської області

Малий Герб Львівського району Львівської області

Прапор Львівського району Львівської області

ПОЛОЖЕННЯ
про зміст, опис Великого та Малого гербів, Прапора та порядок використання символіки Львівського району Львівської області.

1.Загальні положення

Дане Положення розроблено у відповідності до статті 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і регламентує порядок використання символіки Львівського району Львівської області.

Герби та прапор є офіційною символікою Львівського району, які відображають історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції території району.

Метою використання символів району є формування та розвиток національної свідомості, високої громадянської позиції та патріотизму жителів територіальних громад Львівського району.

Символіка Львівського району в обов'язковому порядку застосовується при проведенні урочистих заходів, державних свят та свят місцевого самоврядування, національних свят.

2. Опис та тлумачення символіки Львівського району

Малий герб Львівського району: у щиті на синьому полі спинається золотий лев в короні із червоним язиком і кігтями, над головою лева півмісяцем розміщені 5 золотих лілей.

Великий герб Львівського району: щит із Малим гербом району підтримують з обох боків два золоті леви з червоними язиками, кігтями та очима; щит увінчано золотою стилізованою короною, під щитом – синя стрічка зі золотим написом «ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН».

Прапор Львівського району: прямокутне синє полотнище зі співвідношенням ширини до довжини 2:3, у центрі спинається золотий лев у короні із червоним язиком і кігтями, над головою лева півмісяцем розміщені 5 золотих лілей. Золотий лев у короні вказує на Львів як на адміністративний центр новоствореного району і, водночас, є історичним символом ГалицькоВолинського королівства та Західноукраїнської Народної Республіки. Зображення 5 золотих лілій, яке взяте з елементів печатки ХIV ст., короля Русі Юрія Львовича, символізують об’єднані 5 колишніх районів, які увійшли до складу Львівського району. На малому гербі відтворено щит ХIV ст., який взятий із герба правителів Галицько-Волинського королівства. Жовто-синя кольористика підкреслює традиції національно-визвольної боротьби українського народу.

На Великому гербі щит обабіч підтримують два щитотримачі – золоті леви у коронах, символи, які відображають епоху Галицько-Волинського королівства та засвідчують приналежність району до Львівської області.

Приналежність герба саме до району вказує стилізована корона, яка увінчує щит, із зображенням зубців із дубових та кленових листків.

Отож символи району відображають природні особливості, історичну і сучасну символіку нашого краю і вказують на адміністративний статус.

3. Розміщення символіки Львівського району.

Символіка може розміщуватися на будинках та приміщеннях районної ради, райдержадміністрації, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також зображатися на бланках ділових паперів районної ради, райдержадміністрації, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Символіка району може розташовуватися на архітектурних спорудах й використовуватися в святкових оформленнях, при виготовленні друкованої та рекламно-сувенірної продукції, зображатися на бланках ділових паперів підприємств, закладів, організацій.

Малий герб Львівського району розміщується у службових кабінетах голови та заступника голови ради.

Великий герб та Прапор Львівського району розміщується в сесійній залі районної ради.

Прапор району при одночасному піднятті з державним прапором України не повинен перевершувати його за параметрами.

4. Використання символіки Львівського району.

Використання символіки району з комерційною метою здійснюється за умови отримання дозволу, який видається головою районної ради. Дозвіл або письмова відмова із зазначення її причини, видається протягом одного місяця з моменту подання заяви. Термін дії договору погоджується сторонами. Після закінчення терміну дії необхідно отримати дозвіл на наступний період. Розрахунок (оплата) за право використання символіки району з комерційною метою проводиться після укладання між сторонами договору з повного обсягу виготовленої продукції (робіт, послуг) в розмірі 1% від вартості продукції зазначеного виду.

Дозвіл на користування зображення символіки громади передбачає моральну відповідальність користувача за якість товару, на якому він зображений.

Виключне право на використання місцевої символіки належить районній раді.

Мешканці та гості Львівського району зобов'язані поважати місцеву символіку і несуть відповідальність за ганебне ставлення до неї.

Затверджено рішенням районної ради від 12.10.2021 року №130