Важливе повідомлення від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо роботи консультаційних центрів

З метою підвищення правової обізнаності громадян та запобігання порушенню законодавства, ми хочемо поділитися інформацією про Консультаційні центри, які створені при Уповноваженому у рамках Проєкту технічної допомоги "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe), що реалізується за підтримки Уряду Канади.

Згідно з Конституцією України, Уповноважений Верховної Ради з прав людини має за завдання контролювати додержання конституційних прав і свобод нашого народу, а також захищати права кожного громадянина в межах нашої країни. Він діє на основі законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою.

Уповноважений регулює відносини, що виникають при реалізації прав і свобод людини і громадянина між громадянином України, незалежно від місця його перебування, іноземцем чи особою без громадянства, які перебувають на території України, та органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами.

Один з таких центрів відкритий у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 107. Він зосереджений на наданні допомоги у справах, пов'язаних з дітьми та сім'ями, які потребують підтримки у важких ситуаціях, зокрема внаслідок війни, насильства та жорстокого поводження.

Ми закликаємо всі ключові органи державної влади, місцеве самоврядування та організації долучитися до активної взаємодії з Консультаційним центром, а також поширити цю інформацію серед громадян.

Важливо забезпечити підтримку тим, хто цього потребує та створити ефективний механізм захисту прав дітей та сімей.